Dokumentacija

1.Zakon o upotrebi znakovnog jezika

2.Pravilnik za učenje znakovnog jezika

3.Licenca škole

Zakon o upotrebi znakovnog jezika

Pravilnik za učenje znakovnog jezika

Licenca škole