Podrška deci u učenju

  PODACI DETETA
  Ime i prezime deteta:
  Datum rođenja:
  Vrsta oštećenja:
  Podrška potrebna zbog (štiklirajte razloge):Druženje - razvijanje kreativnostiPodrška u učenju - razvijanje određenih veština
  (upišite u kojim predmetima ima problem)
  Profesionalne usluge (štiklirajte razloge):PsihologLogopedDefektolog
  PODACI KONTAKT OSOBE
  Ime i prezime:
  Tel/Mob:
  Email adresa: