Prevodilački servis

POTREBNO VAM JE PREVOĐENJE SA I NA ZNAKOVNI JEZIK? NA PRAVOM STE MESTU!

Prevodilački servis nastoji da svojim kvalitetom prevoda i pouzdanošću izađe u susret svojim stalnim i novim, potencijalnim klijentima.

Članovi Prevodilačkog tima specijalizovani su za određena stručna područja i poseduju iskustvo, izvrsno poznavanje struke, pedantnost, preciznost i brzinu. Pouzdani su i rade u skladu sa najvišim standardima. U procesu prevođenja, naglasak uvek stavljaju na značenje i prate strukturu i semantičku preciznost izvornika.

Mi smo profesionalni tim prevodioca/tumača za znakovni jezik koji poseduje bogato prevodilačko iskustvo.

Kvalitet prevodilačkih usluga našeg servisa, zagarantovan je, pre svega, stručnošću samih prevodilaca, koji osim visokih akademskih priznanja, poseduju i bogato prevodilačko iskustvo.

Pružamo usluge svih vrsta stručnih prevoda sa i na znakovni jezik iz oblasti – finansija, bankarstva, medicine, psihologije, policije, kulture, socijalne zaštite, prava i privrede, rada i radnih odnosa, kao I prevoda zvaničnih i drugih dokumenata.

Naš tim prevodilaca čine i sudski tumači koji pružaju usluge prevoda svih vrsta pravnih i ličnih dokumenata, u slučajevima u kojima je potrebna overa sudskog tumača.

Naš Prevodilački servis nudi kvalitetan i brz prevod, po pristupačnim cenama. Veoma smo ponosni na dosadašnju saradnju sa velikim brojem zadovoljnih klijenata. Trudimo se da razumemo potrebe naših klijenata i da maksimalno uvažimo sve zahteve i sugestije koji su nam upućeni.

Nama su Vaša očekivanja na prvom mestu!

TUMAČ ZA ZNAKOVNI JEZIK

 • Tumač za znakovni jezik je osoba koja odlično vlada srpskim znakovnim jezikom i srpskim jezikom i koja se pridržava Etičkog kodeksa profesije.
 • Tumač za znakovni jezik je osoba koja odlično poznaje društvene i kulturne karakteristike zajednice gluvih i prevod prilagođava potrebama učesnika.
 • Tumač je dužan da poruku prenese u duhu srpskog jezika odnosno srpskog znakovnog jezika, uključujući nijanse u osećanjima i stavovima koje učesnici izražavaju.

KODEKS POSLOVNE ETIKE

 1. Tumač je dužan da prihvata poslove u skladu sa svojim znanjem, sposobnostima, trenutnim psihofizičkim stanjem, kao I potrebama klijenta;
 2. Tumač je dužan da se adekvatno pripremi za odgovarajući prevodilački zadatak;
 3. Sve informacije koje dođu do tumača tokom prevođenja su strogo poverljive i ne smeju se prenositi drugima;
 4. Tumač je posrednik u komunikaciji, nije zastupnik ni jedne od strana među kojima se komunikacija događa. Tumač mora uvek biti neutralan, nepristrasan i objektivan;
 5. Prevođenje mora biti verno i svaka poruka izvornog teksta mora biti verno prevedena. To se ne sme mešati sa doslovnim (bukvalnim) prevodom.
 6. Od tumača se očekuje da stalnim unapređenjem svojih znanja i veština održava kompetenciju i nivo profesije tumača znakovnog jezika;
 7. Ako tumač nije u mogućnosti da obavi prihvaćenu dužnost, obavezan je da obezbedi podjednako kvalitetnu zamenu;
 8. Tumač je dužan da pruži uslugu na profesionalan i kvalitetan način bez obzira na boju kože, nacionalno poreklo, rod, versko opredeljenje, godine, invaliditet, seksualno opredeljenje ili bilo koju drugu karakteristiku korisnika;
 9. Tumač mora da poštuje izbor korisnika po pitanju tumača, načina i dinamike tumačenja, uzimajući u obzir kvalifikacije, mogućnosti i datu situaciju;
 10. Tumač je dužan da poštuje prava svojih klijenata na privatnost i poverljivost;
 11. Tumač je dužan da štiti i podiže ugled i dostojanstvo struke, kolega.

ANGAŽOVANJE TUMAČA ZA ZNAKOVNI JEZIK

STANDARDI RADA I ANGAŽOVANJE TUMAČA Potrebno je obezbediti odgovarajuće uslove rada kako bi tumač mogao na efikasan način da obavlja svoj zadatak.
 • Tumač na zadatak dolazi minimum 15 minuta ranije da bi se pripremio, odnosno upoznao sa klijentima, sadržajem zadatka i proverio uslove rada;
 • Ako je angažovan samo jedan tumač, mora se računati na pauze od 10 minuta nakon svakih 20 minuta prevođenja;
 • Za svaki zadatak koji traje više od 2 sata, kao i za određene specifične vrste zadataka (iako traju manje od 2 sata, kao što su konferencije, kongresi, sastanci i sl.) angažovati najmanje 2 tumača koji se smenjuju na svakih 20 minuta;
 • Kod zadataka koji traju 4 ili više časova, podrazumeva se pauza za ručak od najmanje sat vremena;
 • Tumači u pauzama ne rade;
 • Gluva osoba određuje položaj tumača u prostoriji;
 • Tumač je obavezan da prevede sve što čuje ili vidi u prostoriji;
 • U slučaju da zadatak nije obavljen, prevodilac može ostati duže od dogovorenog vremena samo ako mu raspored to dozvoljava.
Preporuka pri angažovanju tumača za znakovni jezik:
 • Blagovremeno angažujte tumača;
 • Nemojte govoriti ništa što ne želite da bude prevedeno;
 • Obraćajte se direktno osobi sa kojom razgovarate i na nju usmerite pažnju, izbegavajte fraze kao što su: „recite mu“, „pitajte je“ i slično;
 • Nemojte govoriti istovremeno;
 • Ne postavljajte tumaču pitanja o gluvoj osobi, već se gluvoj osobi obratite direktno.

ANGAŽOVANJE PROFESIONALNOG TUMAČA ZA ZNAKOVNI JEZIK

 • Profesionalni tumač znakovnog jezika se angažuje minimum na 2 sata.
Oblasti i minimalno vreme angažovanje tumača za znakovni jezik.

*Zadaci koji zahtevaju povišenu koncetraciju

** Nakon 6 sati tj. celodnevnog angažovanja, tumač može prihvatiti dalje angažovanje koje se dodatno naplaćuje.

 • Konsekutivno prevođenje i tiho prevođenje podrazumeva veće cene za 20%
 • Snimanje prevoda podleže prethodnoj saglasnosti tumača. U slučaju postojanja video zapisa u svrhu dalje difuzije, honorar tumača uvećava se za 50%.
 • Tumač se angažuje najmanje 7 dana pre zadatka, kada se vrši i uplata za angažovanje tumača.
 • U slučaju otkazivanja angažmana od strane poslodavca u roku kraćem od 7 dana, tumač će dobiti puni honorar, izuzev u slučaju da u tom terminu, u međuvremenu, prihvati drugi angažman.
 • Angažovanje tumača van mesta boravka i u inostranstvu pored honorara, putnih troškova, smeštaja i obroka podrazumeva i dnevnice propisane Službenim glasnikom RS.

NAŠ TIM

 • DAJANA ERCEG
 • MARIJA GABNAI

SUDSKI TUMAČ ZA ZNAKOVNI JEZIK

ZAŠTO BAŠ SUDSKI TUMAČ?

Sudski prevodioci/tumači su jedna od pravosudnih profesija, te stoga važan element u funkcionisanju pravosudnog sistema.

Sudski tumač (sudski prevodilac) vrši prevod i overu svih ličnih i pravnih dokumenata. Tačnost izvršenog prevoda, prevodilac overava svojim potpisom i pečatom. Sudski tumač je postavljen rešenjem Ministarstva pravde Republike Srbije.

Nina Baranovski od 2013. godine imenovana je za sudskog tumača za znakove gluvih lica, rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Autonomne Pokrajine Vojvodine, Republika Srbija. Rešenje broj 128 74-24/2012-02 od 28.02.2013. godine.

Kao sudski tumač sa znakovnog na srpski jezik, odnosno sa srpskog na znakovni jezik pruža stručne, tačne i precizne usluge prevođenja. Poseduje dugogodišnje iskustvo i stručnost u različitim oblastima.

Sudski prevod zahteva sveobuhvatno razumevanje dokumenata i postupaka koji se prevode, široko opšte znanje i izuzetno poznavanje jezika.

Prevođenje sudskog tumača je potrebno svima koji moraju da dobiju jasne i tačne informacije na svom maternjem (znakovnom) jeziku, kako bi bili u stanju da reše svoje pravno pitanje u zemlji ili inostranstvu.

PREVOD I OVERA LIČNIH I PRAVNIH DOKUMENATA:

 • prevod izjave
 • prevod punomoćja
 • prevod raznih dokumenata
 • prevod ugovora
 • prevod tužbi
 • prevod brakorazvodne parnice
 • prevod ostavinskog postupka
 • prevod pred postupcima pred sudom
 • prevod kod javnog beležnika