Zahtev za prevođenje

  PODACI O NARUČIOCU PONUDE
  Naziv pravnog lica (ili ime i prezime ako je naručilac fizičko lice):
  Adresa (ulica/broj/poštanski broj/mesto):
  PIB:
  Matični broj:
  Tel/Mob:
  Email adresa:
  Ime i prezime lica koje šalje zahtev:
  Tel/Mob lica koje šalje zahtev:
  Datum podnošenja zahteva:
  PODACI O DOGAĐAJU
  Radi se o:
  Metod održavanja:
  Mesto održavanja:
  Datum i vreme održavanja:
  Tema sastanka (oblast prevođenja):
  Broj učesnika:
  Plan i program skupa
  Napomena: