...

Izdavač: Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik – Novi Sad

Adresa: Vojvode Putnika 1, Novi Sad, Srbija

Mejl: drustvo.prevodilaca@gmail.com

Registarski broj: IN000579

Odgovorni urednik Portala RUKE GOVORE

Nina Baranovski

Redakcija

Marija Gabnai

Dajana Erceg

Direktor marketinga i prodaje

Draško Đuranović