...

Zdravo!

Mi smo udruženje RUKE GOVORE!

Zdravo! Mi smo udruženje RUKE GOVORE!

Mi smo prvenstveno tri ćerke gluvih roditelja, a onda i profesionalni tumači za znakovni jezik, udružene sa ciljem da proširimo svest o znakovnom jeziku i zajednici gluvih i nagluvih osoba i time učinimo da svet u kome žive, za njih bude što bolje i pristupačnije mesto za život.
Nina Baranovski

Nina Baranovski

Nina je sudski tumač za znakovni jezik i osnivač udruženja Ruke govore. Master defektologije je završila na Univerzitetu u Beogradu. Uz formalno obrazovanje, dugi niz godina edukovala se i usavršavala na ličnom i profesionalnom planu, te tako postala sertifikovani predavač znakovnog jezika. Poseduje petnaestogodišnje iskustvo u privatnom sektoru, kao i u oblastima prevođenja. Dugi niz godina realizuje treninge i obuke znakovnog jezika. Autorka je brojnih knjiga za učenje znakovnog jezika i idejni tvorac multimedijalne aplikacije za muzeje. Uz to, Nina je preduzetnica i dugogodišnja aktivistkinja koja se zalaže za zaštitu prava gluvih i nagluvih osoba.
Dajana Erceg - master psiholog i sudski tumač za znakovni jezik

Dajana Erceg

Dajana je tumač za znakovni jezik angažovan u različitim oblastima, ali svoje znanje najrađe koristi u ulozi edukatora za znakovni jezik, rado prenoseći znanje novim polaznicima. Uz to, Dajana je diplomirani psiholog na master studijama na Univerzitetu u Novom Sadu i pohađa edukaciju za psihoterapeuta u Beogradu. Aktivno radi na tome da svoj davno zacrtani cilj i ostvari, a to je da postane prvi psihoterapeut sa znanjem znakovnog jezika. Dajana u našem udruženju pruža psihološku podršku i održava psihološke I edukativne radionice namenjene kako deci, tako i odraslim osobama.

Marija Gabnai

Marija je u našem udruženju tumač za znakovni jezik angažovan u različitim oblastima, a posebno u oblasti kulture, čime gluvim ljudima stavlja na raspolaganje da budu uključeni u različite vrste umetnosti. Pored toga, Marija se kao tehničar za zaštitu životne sredine, trudi da svoju ekološku osvešćenost prenese i na zajednicu gluvih i nagluvih osoba. U našem udruženju ona najviše uživa u radu sa decom s ciljem prihvatanja različitosti i stvaranja lepšeg i pristupačnijeg okruženja za gluve osobe. Ljubav prema znakovnom jeziku i umetnosti protkala je kroz želju da umetnička dela budu dostupna svima, pa tako i gluvim i nagluvim osobama.