...
Primer usluge prevođenja na terenu

Prevodilački servis

Prevodilački servis se zalaže za dostupnu kvalitetnu komunikaciju između gluve i čujuće osobe, posredstvom profesionalnih tumača za znakovni jezik. Naše udruženje nudi usluge prevođenja u različitim oblastima, osobama koje koriste srpski znakovni jezik kao svoj primarni način komunikacije. Uz to, usluge obuhvataju prevod sa pisanog srpskog jezika na znakovni jezik i obrnuto. Usluge u okviru servisa na najdirektniji način doprinose uklanjanju barijera kada je reč o komunikaciji između gluvih i čujućih ljudi. Pročitaj više…

Dečije radionice Galerije Matice srpske

Podrška deci u učenju

Centar za podršku deci u učenju je nastao kako bi deci gluvih roditelja bilo olakšano da savladaju sve nastavne jedinice, a uz to da se organizovanjem edukativnih i kreativnih radionica i posetama kulturnim institucijama, radi na njihovom ličnom razvoju. Dakle, osluškivanjem potreba naših gluvih korisnika, formirali smo centar u kome se zajedno sa volonterima radi na tome da deci bude omogućena kompletna dodatna nastava, uz obaveznu igru i druženje. Pročitaj više…

Centar za podršku deci u učenju - Ruke govore

Volonterizam

Naše udruženje broji 20 aktivnih volontera, koji su nam veoma važni i koji nam pomažu time što svakodnevno u društvu bude svest o važnosti funkcionisanja zajednice gluvih ljudi. Neke od volonterskih aktivnosti jesu promovisanje udruženja i znakovnog jezika, pružanje podrške u učenju gluvoj i čujućoj deci gluvih roditelja, kao i pružanje usluga prevođenja našim gluvim korisnicima na terenu. Specifičnost volontiranja u našem udruženju jeste ta da volonteri, pre upuštanja u volonterske aktivnosti, prolaze osnovnu obuku znakovnog jezika, kako bi bili osposobljeni za komuniciranje i rad sa gluvim i nagluvim osobama. Pročitaj više…

Jedini diplomirani psiholog koji može da pruži uslugu psihološkog savetovanja i gluvim i nagluvim osobama, kojima je to do sada, nažalost, bilo onemogućeno, zbog komunikacione barijere

Psihološka podrška

Sa ponosom želimo da vam predstavimo veliki korak u našem udruženju, kao i proširenje naših usluga u pružanju podrške kako gluvim i nagluvim osobama, tako i široj društvenoj zajednici. U našem udruženju, osnovano je psihološko savetovalište čije usluge sprovodi Dajana Erceg. Ono što je specifično u našem savetovalištu jeste to da Dajana, kao edukator znakovnog jezika, svoje znanje sa fakulteta uvezuje sa znanjem znakovnog jezika. Na taj način je prepoznatljiva kao jedini diplomirani psiholog koji može da pruži uslugu psihološkog savetovanja i gluvim i nagluvim osobama, kojima je to do sada, nažalost, bilo onemogućeno, zbog komunikacione barijere. Pročitaj više…

Primer usluge prevođenja na terenu

Prevodilački servis se zalaže za dostupnu kvalitetnu komunikaciju između gluve i čujuće osobe, posredstvom profesionalnih tumača za znakovni jezik. Naše udruženje nudi usluge prevođenja u različitim oblastima, osobama koje koriste srpski znakovni jezik kao svoj primarni način komunikacije. Uz to, usluge obuhvataju prevod sa pisanog srpskog jezika na znakovni jezik i obrnuto. Usluge u okviru servisa na najdirektniji način doprinose uklanjanju barijera kada je reč o komunikaciji između gluvih i čujućih ljudi. Pročitaj više…

Dečije radionice Galerije Matice srpske

Centar za podršku deci u učenju je nastao kako bi deci gluvih roditelja bilo olakšano da savladaju sve nastavne jedinice, a uz to da se organizovanjem edukativnih i kreativnih radionica i posetama kulturnim institucijama, radi na njihovom ličnom razvoju. Dakle, osluškivanjem potreba naših gluvih korisnika, formirali smo centar u kome se zajedno sa volonterima radi na tome da deci bude omogućena kompletna dodatna nastava, uz obaveznu igru i druženje. Pročitaj više…

Centar za podršku deci u učenju - Ruke govore

Naše udruženje broji 20 aktivnih volontera, koji su nam veoma važni i koji nam pomažu time što svakodnevno u društvu bude svest o važnosti funkcionisanja zajednice gluvih ljudi. Neke od volonterskih aktivnosti jesu promovisanje udruženja i znakovnog jezika, pružanje podrške u učenju gluvoj i čujućoj deci gluvih roditelja, kao i pružanje usluga prevođenja našim gluvim korisnicima na terenu. Specifičnost volontiranja u našem udruženju jeste ta da volonteri, pre upuštanja u volonterske aktivnosti, prolaze osnovnu obuku znakovnog jezika, kako bi bili osposobljeni za komuniciranje i rad sa gluvim i nagluvim osobama. Pročitaj više…

Jedini diplomirani psiholog koji može da pruži uslugu psihološkog savetovanja i gluvim i nagluvim osobama, kojima je to do sada, nažalost, bilo onemogućeno, zbog komunikacione barijere

Sa ponosom želimo da vam predstavimo veliki korak u našem udruženju, kao i proširenje naših usluga u pružanju podrške kako gluvim i nagluvim osobama, tako i široj društvenoj zajednici. U našem udruženju, osnovano je psihološko savetovalište čije usluge sprovodi Dajana Erceg. Ono što je specifično u našem savetovalištu jeste to da Dajana, kao edukator znakovnog jezika, svoje znanje sa fakulteta uvezuje sa znanjem znakovnog jezika. Na taj način je prepoznatljiva kao jedini diplomirani psiholog koji može da pruži uslugu psihološkog savetovanja i gluvim i nagluvim osobama, kojima je to do sada, nažalost, bilo onemogućeno, zbog komunikacione barijere. Pročitaj više..