...

Uslovi korišćenja sajta

Hvala što ste posetili naš internet sajt Ruke govore

Vaš pristup, kao i korišćenje ovog našeg internet sajta (u daljem tekstu „sajt“) podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite sajt.

Intelektualna svojina

Sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio i video materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu „Sadržaj“), jesu autorsko pravo odnosno vlasništvo Društva tumača i prevodilaca za znakovni jezik – Novi Sad (u daljem tekstu: Autor) ili su na sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. 

Autor zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na sajtu.

Dozvoljeno je korišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili naučne svrhe uz precizno navođenje sajta Škola znakovnog jezika Autora kao izvora podataka.

Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge dostupne na sajtu bez prethodne pismene dozvole Autora.

Autor sajta će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Linkovi na druge sajtove

Sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije Autor, odnosno Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik – Novi Sad. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Autor ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. Ujedno ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

Izuzeće od odgovornosti

Sajt koristite na sopstveni rizik. Autor nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem Sajta ili njegovog sadržaja.

Promena Sajta bez prethodne najave

Ovaj sajt je dinamičan i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Korisnici ovog sajta su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti sadržaja koji se na njemu nalaze.

Izmene ovih uslova korišćenja

Autor zadržava pravo da izmeni ove uslove korišćenja u bilo kom trenutku.