Ispiti

Ukoliko vam je potrebno zvanično priznato Uverenje/Sertifikat o poznavanju znakovnog jezika, organizujemo ispite znakovnog jezika na svim nivoima od A1 do B2, kao i polaganje za usvajanje sertifikata za tumača znakovnog jezika.

Termini

Udruženje organizuje provere znanja kandidata, u sledećim terminima:

realizacija ispita sa rokom prijave.

Taksa za ispite

Koliko treba da platite taksu za ispit i polažete pred komisijom.

* Prikazana povoljnija cena važi ako ste već pohađali neki kurs znakovnog jezika u našem udruženju, a da to nije bilo pre više od šest meseci. Šest meseci se pri tome odnosi na vreme između završetka kursa jezika i datuma polaganja ispita.

Pripremni kursevi

Na ovim kursevima vas ciljano pripremamo za zvanično priznata uverenja/sertifikat udruženja. Upoznaćemo Vas sa svim delovima pismenog i usmenog ispita uz pomoć materijala za vežbanje.

Ukoliko želite da se spremite za polaganje završnog ispita možete se prijaviti za pripremen časove.

      * Pohađanjem pripremnog kursa ostvarujete pravo na gore navedenu povoljniju cenu ispita. Molimo Vas da se prvo prijavite za pripremni kurs, pa zatim za ispit, kako bi popust na taksu za ispit bio automatski obračunat.

Uverenje\Sertifikati

Uverenja/Sertifikati se šalju poštom u roku od 5 radnih dana, isključivo na adrese u Republici Srbiji. Troškove poštarine po važećem cenovniku kurirske službe Post Express snosi primalac.

Kandidati uverenja/sertifikate mogu preuzeti u udruženju, sredom 09.00-13.00, i četvrtkom 17.00-19.00 časova.

Ispit svakog nivoa programa obuke znakovnog jezika se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo se polaže pismenim putem, a praktični deo se izvodi u više segmenata. Dakle, praktični deo podrazumeva predstavljanje sebe na znakovnom jeziku, prevođenje sa srpskog govornog jezika na znakovni i obrnuto, kao i sprovođenje konverzacije na zadatu temu.

Kandidati su u obavezi da se informišu o Pravilniku polaganja ispita. Prijavljivanjem i plaćanjem takse za ispit, kandidat potvrđuje da je primio k znanju i prihvatio Pravilnik o polaganju ispita i Odredbe o sprovođenju ispita u aktuelnoj verziji.

1. Uslovi učešća

 • Učestvovanje na ispitu je nezavisno od pohađanja kursa znakovnog jezika u našem udruženju.
 • Za ispite udruženja ne postoji starosna odredba, samo preporuke-
 • Prijava za ispit traje dok se ne popuni maksimalni broj kandidata.
 • Učešće na ispitu je moguće samo ukoliko se u datom roku uplati taksa za ispit.
 • Kandidati će o vremenu početka ispita biti obavešteni putem imejla, najkasnije 2 kalendarska dana pre ispita.
 • Prilikom plaćanja ispitne takse kandidat dobija potvrdu o uplati na kojoj je navedeno ime i prezime korisnika, datum i cena ispita, kao i uslovi u slučaju odustajanja.

2. Opšte informacije

 • Učesnici moraju da dođu na ispit na vreme. U slučaju kašnjenja, kandidatu nije dozvoljeno da uđe u prostoriju u kojoj se održava ispit.
 • Kandidati se na svakom delu ispita moraju identifikovati zvaničnim dokumentom sa slikom. Strani državljani moraju kao identifikaciju pokazati dva zvanična dokumenta sa slikom.
 • Na ispitu nisu dozvoljeni mobilni telefoni, drugi elektronski uređaji, rečnici kao i ostala pomoćna sredstava. Izuzeci su regulisani u Odredbama o sprovođenju ispita za kandidate sa posebnim potrebama.

3. Odustajanje od ispita

 • Mogućnost odustajanja od ispita postoji do 7 dana pre termina pismenog ispita.
 • Odustajanje posle početka ispita nije moguće.
 • Kod otkazivanja ispita zbog nedovoljnog broja kandidata, taksa za ispit se vraća.
 • Ukoliko kandidat tako želi, taksa se takođe može zadržati za naredni termin ispita.