...

B1 NIVO (SREDNJI NIVO)

Ovaj nivo je namenjen za polaznike koji su stekli uverenje o savladanom kursu A2 nivoa. Polaznici na ovom nivou mogu da isprate komunikaciju u svakodnevnim aktivnostima. Umeju da objasne svoje planove i ambicije u skladu sa temom razgovora, da iznesu svoje stavove o određenoj temi, kao i da iskažu zbog čega im se nešto dopada ili ne dopada. Pored komunikacije, trebalo bi da umeju da pripovedaju kratke priče, iskazuju molbe i zahteve i izražavaju mišljenja na znakovnom jeziku.

Na ovom kursu ćete:

  • Ovladati širim vokabularom na teme obrazovanja, ekonomije, savremene tehnologije, medicine i radnog odnosa;

  • Raspolagati razvijenim rečnikom dovoljnim za učestvovanje u komunikaciji sa drugim polaznicima i gluvim osobama;

  • Naučiti da pravilno upotrebljavate odredbe za označavanje sadašnjeg, prošlog i budućeg vremena u znakovnom jeziku;

  • Ovladati tehnikama skretanja pažnje, preuzimanja reči, pripovedanja kratkih priča itd;

  • Razumeti iskaze i priče na znakovnom jeziku;

  • Bolje razumeti kontinuum gluvoće (čujuće, nagluve i gluve osobe), medicinski model i društveno kulturni model;

  • Bolje razumeti kulturu i istoriju gluvih osoba;

  • Upoznati pravni okvir (Konvencija UN o pravima osobe sa invaliditetom, zakon o upotrebi znakovnog jezika, zakon o sprečavanju diskriminacije OSI i sl.);

  • Upoznati sa značajnim institucijama i radom u globalnoj zajednici gluvih.

* mogućnost plaćanja na rate.