Muzejska interaktivna aplikacija namenjena deci

Godine 2019. u okviru projekta „Muzej za sve”, a uz podršku Fondacije „Novi Sad 2021 – EPK“ odštampana je publikacija „Umetnost kao znak“ sa ciljem da se osobama sa oštećenjem sluha uz pomoć znakovnog jezika približi osnovni pojmovi iz sveta umetnosti. 

Izrada multimedijalne aplikacije po uzoru na publikaciju Umetnost kao znak omogućuje najmlađim posetiocima muzeja kao i odraslima da “kroz igru” lakše usvoje pojmove i neke zanimljive činjenice vezane za odabrana umetnička dela objašnjavajući ih na znakovnom jeziku i to zahvaljujući saradnji sa Društvom tumača i prevodilaca za znakovni jezik.

Aplikacija predstavlja pet umetničkih dela iz kolekcije Pavla Beljanskog na znakovnom jeziku sa tekstualnim prevodom, objavljena u publikaciji:

  • Zora Petrović, Portret Pavla Beljanskog (1943)
  • Stojan Aralica, Žena sa slamnim šeširom (1934)
  • Mališa Glišić, Borovi (1912)
  • Kosta Hakman, Prozor (1931)
  • Milan Konjović, Moj atelje II (1930)

Dostupnost muzejskog sadržaja kroz digitalni pristup predstavlja iskorak u modernizaciji muzeja i njihovih postavki a gluvim i nagluvim konzumentima mogućnost povećanje dostupnosti informacija i znanja sa svrhom razbijanje komunikacijske barijere.

Autori projekta:

Milica Orlović Čobanov

Nina Baranovski

 

Tumači za znakovni jezik:

Marija Gabnai

Nina Baranovski

 

Grafičko oblikovanje:

Katarina Dragin

 

Jezik:

Srpski znakovni jezik

 

Realizacija projekta: novembar 2020.

 

Podržan:

Grad Novi Sad

Gradska uprava za kulturu