...

Centar za podršku deci u učenju

Program Centra za podršku deci u učenju je jedna od važnijih vidova podrške koje pruža udruženje. Pored otvorenih želja gluvih i nagluvih roditelja za ovom uslugom, s obzirom da tim udruženja čine deca gluvih roditelja, bilo je lako pokrenuti pomenutu uslugu i pronaći stvari koje su u fokusu.

Aktivnosti u okviru Centra za podršku u učenju, kroz druženje, omogućavaju deci da savladaju prepreke u učenju školskog gradiva, kao i to da dečica uvek imaju prostora da pored usvajanja obaveznog znanja, nauče nove stvari van okvira obrazovnog sistema. Uz to, oseća se i velika uloga u pružanju olakšanih okolnosti gluvim i nagluvim roditeljima koji nažalost, uglavnom, ne razumeju u potpunosti gradivo koje dete ima pred sobom, pretežno zbog pohađanja specijalnih škola.

Van okvira podrške u učenju, koje se sprovode u saradnji sa našim dragim volonterima, organizuju se i edukativne i kreativne radionice iz različitih oblasti. Udruženje pruža i psihološku podršku deci u svrhu negovanja i razumevanja koncepata mentalnog zdravlja.

Trudimo se isto tako da naša deca budu uključena i u druge programe koje organizuju ostala udruženja i institucije sa kojima imamo dugogodišnju saradnju, kako bismo pratili odrastanje dece u što prirodnijim uslovima. U cilju nam je isto tako i da damo makar mali udeo kada je u pitanju razvijanje detetove svesti na oblastima kulture, ekologije, te su stoga muzeji grada Novog Sada česte stanice naših vannastavnih aktivnosti.

Na sve prethodno pobrojane načine činimo da i gluvoj deci, a i deci gluvih roditelja budu dostupne stvari koje im inače u većini slučajeva ne bi bile, najviše zbog barijere u komunikaciji koja sve navedene aktivnosti čini nepristupačnim.

Iz navedenih razloga nam je veoma važno da izgradimo jasan sistem u kom ćemo razvijati strategiju, osluškivati želje naše dece i roditelja, kako bismo im konačno stvorili mesto u kom mogu da se druže, a potom i učestvuju u svim navedenim oblastima, sa ciljem da raspon takvih aktivnosti vremenom širimo. Jasnu viziju imamo.