Prevodilački servis

  PODACI O NARUČIOCU PONUDE
  Naziv pravnog lica (ili ime i prezime ako je naručilac fizičko lice):
  Adresa (ulica/broj/poštanski broj/mesto):
  PIB:
  Matični broj:
  Tel/Mob:
  Email adresa:
  Ime i prezime lica koje šalje zahtev:
  Tel/Mob lica koje šalje zahtev:
  Datum podnošenja zahteva:
  PODACI O DOGAĐAJU
  Radi se o:
  Metod održavanja:
  Mesto održavanja:
  Datum i vreme održavanja:
  Tema sastanka (oblast prevođenja):
  Broj učesnika:
  Plan i program skupa
  Napomena:

  Volontiranje

   Ime i prezime:
   Godina rođenja:
   Tel/Mob:
   Email adresa:
   Na koji način si saznao/la za volontiranje u Društvu tumača za znakovni jezik?
   Napiši nam nešto o sebi (čime se baviš, šta voliš da radiš u slobodno vreme?)
   Kakva su tvoja dosadašnja iskustva sa volontiranjem?
   Kakva su tvoja dosadašnja iskustva sa gluvim, nagluvim i gluvonemim osobama?
   Zbog čega želiš da volontiraš baš kod nas?

   Podrška deci u učenju

    PODACI DETETA
    Ime i prezime deteta:
    Datum rođenja:
    Vrsta oštećenja:
    Podrška potrebna zbog (štiklirajte razloge):Druženje - razvijanje kreativnostiPodrška u učenju - razvijanje određenih veština
    (upišite u kojim predmetima ima problem)
    Profesionalne usluge (štiklirajte razloge):PsihologLogopedDefektolog
    PODACI KONTAKT OSOBE
    Ime i prezime:
    Tel/Mob:
    Email adresa:

    Prijava ispita

     Ime i prezime:
     Datum rođenja
     Pol:
     Telefon:
     Email adresa:
     Ulica i broj:
     Mesto:
     Termin:
     Prijavljujem ispit:

     Prijava ispita

      Ime i prezime:
      Devojačko prezime:
      JMBG
      Broj LK i mesto izdavanja:
      Pol:
      Ime i prezime roditelja:
      Datum rođenja:
      Mesto rođenja:
      Opština rođenja:
      Država rođenja:
      Adresa stanovanja:
      Mesto stanovanja:
      Opština stanovanja:
      Država stanovanja:
      Telefon:
      Email adresa:
      Stručna sprema:
      Zvanje:
      Prijavljujem kurs: