...

Psihološka podrška

ŠTA SVE OBUHVATA PSIHOLOŠKA PODRŠKA U OVOM UDRUŽENJU?

  • Psihološko savetovanje – diplomirani psiholog sa znanjem znakovnog jezika, uz podršku supervizora, sprovodi psihološko savetovanje u prostorijama udruženja. Uporedo sa time, edukuje se za RE&KBT psihoterapeuta čime će se, uz konstantnu podršku supervizora usavršavati sve do nivoa pružanja psihoterapijskih usluga.

  • Psihološke radionice – rad u malim i velikim grupama edukativnog i kreativnog karaktera, pomoću kojih se zajednica gluvih aktivira i edukuje o raznim psihološkim konceptima značajnim za kvalitetnije funkcionisanje.

  • KOME SU NAMENJENE OVE USLUGE U UDRUŽENJU?

    Prethodno navedene usluge su prevashodno namenjene gluvoj i nagluvoj deci i odraslima, međutim, usluge mogu koristiti i osobe očuvanog sluha iz šire populacije.

    ZAŠTO JE OVA USLUGA KORISNA?

    Ovakva usluga koja se sprovodi u našem udruženju je korisna s obzirom da su prvenstveno gluvi korisnici izražavali potrebe i želje da se ovako nešto uvede u aktivnosti udruženja. Međutim, to je sada moguće jer konačno imamo psihologa u našem timu sa znanjem znakovnog (maternjeg) jezika. Time se napokon razbijaju komunikacione barijere koje su do sada postojale i gluve i nagluve osobe i deca mogu bez ikakvih prepreka da koriste navedene usluge.