Tumač za znakovni jezik

Kurs je namenjen onima koji žele da postanu tumači za znakovni jezik.

Ovaj nivo je namenjen za polaznike koji su stekli uverenje o savladanom kursu A2 nivoa i žele da se profesionalno bave prevođenjem.

Pored Znakovnog jezika B1 i B2 nivoa, polaznik će pohađati predmete vezane za oblast prevođenja i razvijati jezičke veštine razumevanja, govora, slušanja i pisanja i biće osposobljen za usmeno i pismeno izražavanje u različitim socijalnim kontekstima i unapređenje veština poslovne komunikacije.

Na ovom kursu ćete:

 • Ovladati širim vokabularom na teme obrazovanja, ekonomije, savremene tehnologije, medicine i radnog odnosa, pravnih i upravnih poslova, policije, kultura, religija;

 • Raspolagati razvijenim rečnikom potrebnim za učestvovanjem u komunikaciji sa drugim polaznicima i gluvim osobama;

 • Ovladati komunikacijskim veštinama u različitim situacijama sa izvornim i neizvornim korisnicima znakovnog jezika;

 • Umeti da koristite kompleksnije fraze i izraze u znakovnom jeziku;

 • Naučiti da pravilno upotrebljavate odredbe za označavanje sadašnjeg, prošlog i budućeg vremena u znakovnom jeziku;

 • Ovladati tehnikama skretanja pažnje, preuzimanja reči, pripovedanja i razumevanja iskaza i priča na znakovnom jeziku;

 • Bolje razumeti kulturu i istoriju gluvih osoba;

 • Unaprediti sposobnost praćenja dužeg izlaganja na znakovnom jeziku;

 • Razviti sposobnost da komunicirate u grupnim diskusijama i debatama, čak i kada se koriste apstraktni, složeni pojmovi i nepoznate teme;

 • Upoznati kulturu izražavanja kroz veštine usmenog izražavanja, poslovne komunikacije i tumačenja sa znakovnog jezika na pisani srpski jezik;

 • Uvežbati tumačenje sa i na znakovni jezik, prilikom usavršavanja veštine simultanog i konsekutivnog tumačenja sa znakovnog i na znakovni jezik;

 • Upoznati etiku, odnosno osnovne odredbe etičkog kodeksa tumača znakovnog jezika, kao i razumevanje i prihvatanje standarda i uslova angažovanja tumača;

 • Savladati veštine tumačenja za potrebe specifičnih grupa korisnika.