...
U centru za podršku deci u učenju angažovani su volonteri koji rade sa decom i realizuju brojne aktivnosti.

Znakovni jezik može da nauči svako!

Naš rad predstavljen je na blogu magazin Student. Više o nama pročitajte u nastavku…

Tek usvajanjem Zakona o upotrebi znakovnog jezika 2015. godine, priznaje se zanimanje tumača znakovnog jezika i uvodi se u nomenklaturu zanimanja. Iste godine, osniva se Društvo tumača Ruke govore u Novom Sadu. Uskoro se pokazuje potreba za osnivanjem škole znakovnog jezika. Danas, ovo udruženje drži jedinu licenciranu školu znakovnog jezika u Srbiji, a naše sagovornice, Dajana Erceg i Nina Baranovski, pružile su nam uvid u sam rad Društva, kao u neke od svakodnevnih poteškoće sa kojima se gluve osobe susreću.

Misija udruženja

„Od 2015. godine gluve osobe imaju pravo na tumača, ranije nisu. Mi, kao deca gluvih roditelja, ceo život tumačimo i prevodimo,“ objasnila je Nina.

Nina je istakla i da nam je upravo pandemija COVID-19 virusa pokazala sa koliko se poteškoća gluvi suočavaju na svakodnevnom nivou: „Problem je i kada gluvi požele da imaju i neformalno obrazovanje – oni mogu da upišu bilo koji kurs, ali kako će ga pratiti?“

Naše sagovornice upravo žele da pomognu mlađim generacijama i njihovim roditeljima da prevaziđu prepreke i poteškoće sa kojima su se one same suočavale prilikom odrastanja.

„Kad izađu na ulicu, oni ne mogu ništa, ne mogu da dobiju najosnovnije informacije. Imaju servisne vesti dva puta dnevno i to je to“, naglasila je Nina.

 

Gluvima je pored podrške u redovnom obrazovnom sistemu potrebna dodatna pomoć. Društvo se trudi da im pomogne dodatnom edukacijom i nadomesti propušteno. Cilj je i da što više gluvih i nagluvih osoba ostvari uslove za sticanje visokoškolskog obrazovanja.

„Važno je da naglasimo da su oni itekako intelektualno očuvani, komunikacija je jedina njihova prepreka i to što njih sprečava da ulaze na mnoga vrata koja su zatvorena, a mogu da budu otvorena“, istakla je Dajana Erceg.

 Dajana studira psihologiju u Novom Sadu i njena misija je da postane prvi psihoterapeut sa znanjem znakovnog jezika u Srbiji.

 

Volontiranje i kurs znakovnog jezika

Kako je njihov rad ubrzo prevazišao njihove kapacitete, javila se potreba i za osnivanjem volonterskog servisa, koje se trenutno sastoji od 20 aktivnih volontera. Volonter može postati bilo ko, ne mora živeti u Novom Sadu, ali to zavisi od vrste angažovanja. Volontiranje podrazumeva učešće u radionicama, tribinama, a uskoro i javnim časovima, kao i pisanje sadržaja za blog koji je u izradi.

Sam kurs znakovnog jezika sastoji se od svega pet do šest polaznika, jer se cilja na kvalitet rada i obrazovanja.

 

Mini kurs se sastoji od 12 časova, koji se održavaju dva puta nedeljno i cena je 48 evra, dok napredniji kursevi traju dva meseca i koštaju 98 evra. Časovi će se uskoro odvijati uživo, ali mogućnost onlajn pohađanja će ostati moguća. U toku je i izrada posebne platforme za učenje, koja će pokriti nivo A1, sa video snimcima lekcija i domaćim zadacima.

 

Časovi su interaktivni od samog početka, i naše sagovornice naglašavaju da svako gradivo može da se savlada, ali da je volja nužna za napredak.

 

Izvor:   https://magazinstudent.rs/2021/07/05/drustvo-ruke-govore-znakovni-jezik-moze-da-nauci-svako/