...

Osnove znakovnog jezika

Naš prvi kurs, namenjen početnicima, koji se do sada nisu ili su se vrlo malo susretali sa znakovnim jezikom. Kurs je idealan za sve koji su spremni da nauče znakovni jezik na jednostavan i praktičan način kako bi uspostavili prvi kontakt sa gluvom osobom.

Šta ćete naučiti kao početnik?

  • Dvoručnu abecedu uz koju ćete sa lakoćom spelovati reči;
  • Kako da ostvarite prvi kontakt sa gluvom osobom;
  • Da koristite osnovne fraze dobrodošlice;
  • Da predstavite sebe, svoju porodicu i prijatelje;
  • Imena određenih gradova;
  • Da tražite i date jednostavna uputstva i instrukcije vezane za snalaženje u prostoru;
  • Da pitate i date odgovore vezane za datum i vreme;
  • Brojeve i boje.
  • Cena u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate 60€