...
Brošura - Znakovi za roditeljstvo - razvojni stadijumi dece- znakovni jezik

Znakovno roditeljstvo

U okviru ovog programa, naši stručnjaci iz oblasti psihologije i defektologije su se potrudili da iz postojeće stručne literature prilagode materijal o razvoju deteta gluvim i nagluvim roditeljima. Izrađena je brošura, odnosno priručnik za gluve roditelje koja u sebi sadrži prilagođen sadržaj koji na adekvatan način, edukativnim putem, informiše gluve i nagluve roditelje o razvoju njihove dece. Sa ciljem digitalizacije i dolaska do što većeg broja gluvih roditelja, brošura u sebi sadrži QR kodove koji sa pisanog sadržaja vode ka materijalima snimljenim na znakovnom jeziku.

Publikacija „Znakovni za roditeljstvo“
Izdavač:
Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik, Novi Sad, Vojvode Putnika 1, Republika Srbija

Autori:
Dajana Erceg, master psiholog
Anja Žujović, master psiholog
Nina Baranovski, master defektolog

Grafičko oblikovanje: PR “Patch”

Kamera i montaža: Vladimir Antić

Jezik: Srpski / Srpski znakovni jezik

Broj strana: 20
Dimenzije: 18 x 18 cm
Godina izdanja: 2022.
ISBN: 978-86-921251-6-4
Realizacija projekta: septembar – decembar 2022. godine
Podržan:
Republika Srbija
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

1. stadijum - POVERENJE – NEPOVERENJE

2. stadijum – AUTONOMIJA - STID/SUMNJA

3. stadijum – INICIJATIVA - KRIVICA

4. stadijum - MARLJIVOST (VREDNA, RADNA OSOBA) - INFERIORNOST (OSEĆAJ DA MANJE VREDI

5. Stadijum - PERIOD ADOLESCENCIJE

RAZVOJ ODNOSA DETETA SA DRUGIM LJUDIMA

KAKO POSTUPATI/RADITI SA DECOM U KRIZNIM SITUACIJAMA?

PSIHOMOTORNI RAZVOJ - DETE STARO DVE GODINE

PSIHOMOTORNI RAZVOJ - DETE TRI GODINE

PSIHOMOTORNI RAZVOJ - DETE ČETIRI GODINE

PSIHOMOTORNI RAZVOJ - DETE PET GODINA

PSIHOMOTORNI RAZVOJ - DETE ŠEST GODINA