...

Emisije NS za sve

Emisije „NS za sve“ predstavljaju video materijal koji je pristupačan za sve gledaoce, a u kojima se obrađuje tema pristupačnosti sa više različitih sagovornika. Emisije su prevedene na srpski znakovni jezik i titlovane, tako da su pristupačne za sve one koje razgovori na ovu temu interesuju.

 

Gosti:

Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja

Gabriela Hrček, modna dizajnerka

Milica Orlović Čobanov – viši kustost, rukovodilac Spomen-zbirke Pavla Beljanskog; Novi Sad

Jovana Sajić, sekretar udruženja za dečiju i cerebralnu paralizu Južno-bačkog okruga “Sunce”, Novi Sad

Hasina Ratkov, majka autističnog dečaka

Milica Veljković, novinarka, aktiviskinja

Dr. Milovan Jelčić – doktor pravnih nauka , predsednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida

Ljiljana Koković, Savetnica gradonačelnika za socijalna pitanja Grada Novog Sada

Bojana Rudić Počuč, Član tima za pristupačnost Grada Novog Sada

Aleksandra Panović, sekretar udruženja distrofičara Južnobačkog okruga, Novi Sad

 

Prezenteri: Dajana Erceg, Marija Gabnai i Nina Baranovski

Prevod na znakovni jezik: Dajana Erceg, Marija Gabnai i Nina Baranovski

Kamera i montaža: Vladimir Antić, WIDE SHOT MEDIA

Jezik: Srpski znakovni jezik

Realizacija projekta: april – novembar 2023

 

Pokrovitelj:

Republika Srbija

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Emisija # 1

Emisija # 2

Emisija # 3