...

Emisije Sa Vama na Ti

Kada pričamo o pristupačnosti,  potrebno je da svako ima  jednak pristup izgrađenom okruženju, proizvodima i uslugama, bez diskriminacije po osnovu nečijeg nivoa sposobnosti (fizičkih, senzornih, kognitivnih i/ili drugih karakteristika).

 

A da li je to u praksi tako?

Nedostupnost informacija čoveku se uskraćuje osnovno pravo za njegovo svakodnevno funkcionisanje i život u svojoj zajednici.

Mnogi među nama, nemaju mogućnosti da budu informisani na svom maternjem jeziku jer ne postoji dovoljan broj medijskog sadržaja. Među njima se nalaze ne samo gluve i nagluve osobe već i slepe osobe.

Zbog same činjenice, da  je potrebno stvoriti pristupačno okruženje  za sve gledaoce, ne samo za osobe sa invaliditetom nastale su emisije  „Sa Vama na Ti“ .

Emisije „Sa Vama na Ti“ predstavljaju video materijal koji je pristupačan za sve gledaoce, a u kojima se obrađuje tema pristupačnosti sa više različitih sagovornika. Emisije su prevedene na srpski znakovni jezik i titlovane, tako da su pristupačne za sve one koje razgovori na ovu temu interesuju.

 

Gosti:

Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja

Gabriela Hrček, modna dizajnerka

Milica Orlović Čobanov – viši kustost, rukovodilac Spomen-zbirke Pavla Beljanskog; Novi Sad

Jovana Sajić, sekretar udruženja za dečiju i cerebralnu paralizu Južno-bačkog okruga “Sunce”, Novi Sad

Hasina Ratkov, majka autističnog dečaka

Milica Veljković, novinarka, aktiviskinja

Dr. Milovan Jelčić – doktor pravnih nauka , predsednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida

Ljiljana Koković, Savetnica gradonačelnika za socijalna pitanja Grada Novog Sada

Bojana Rudić Počuč, Član tima za pristupačnost Grada Novog Sada

Aleksandra Panović, sekretar udruženja distrofičara Južnobačkog okruga, Novi Sad

 

Prezenteri: Dajana Erceg, Marija Gabnai i Nina Baranovski

Prevod na znakovni jezik: Dajana Erceg, Marija Gabnai i Nina Baranovski

Kamera i montaža: Vladimir Antić, WIDE SHOT MEDIA

Jezik: Srpski znakovni jezik

Realizacija projekta: april – novembar 2023

 

Pokrovitelj:

Republika Srbija

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom

Emisija # 1

Tatjana Stojšić Petković je psihološkinja koja ima dugogodišnje iskustvo u radu sa ženama sa invaliditetom i koja je u ovoj emisiji govorila o ličnom i profesionalnom iskustvu kada je u pitanju tema pristupačnosti.

Emisija # 2

Gabriela Hrček je modna dizajnerka koja je ispričala svoje iskustvo odrastanja i mogućnosti pronalaska posla kao gluva devojka čime je barijere u komunikaciji navela kao lične prepreke u oblasti pristupačnosti

Emisija # 3

Emisija u kojoj je gostovala Milica Orlović Čobanov – viši kustos i rukovodilac odeljenja Spomen – zbirke Pavla Beljanskog govorila je o aktivnostima i programima koje sprovode kulturne institucije čime se podiže nivo pristupačnosti.

Emisija # 4

Gošća emisije bila je Jovana Sajić, sekretar udruženja za dečiju i cerebralnu paralizu Južno-bačkog okruga “Sunce”  iz Novog Sada. Pričala je o pristupačnosti  i raznim izazovima sa kojima se susreće u svom svakodnevnom radu sa članovima udruženja.

Emisija # 5

Hasina Ratkov je jedna veoma posvećena majka koja je govorila o ličnom iskustvu i pronalaženju najadekvatnijih načina da razvoj njenog sina sa autizmom napreduje koliko god je to moguće. Hasina je i naša učenica znakovnog jezika, te je u emisiji dosta govorila o tome koliko joj je i kako ovaj način komunikacije pomogao.

Emisija # 6

Milica Veljković je devojka koja je iz ličnog iskustva pričala na temu pristupačnosti iz pogleda svakodnevnog funkcionisanja u društvu, kao osoba koja je korisnik invalidskih kolica, važnosti socijalne uključenosti i pristupačnosti na radnom mestu i koje su to barijere koje jesu otklonjene, a koje su one na kojima treba još da se radi.

Emisija # 7

dr Milovan Jelčić – predsednik udruženja dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih invalida Novog Sada. Sa našim današnjim gostom imali smo priliku da saznamo da li se i u kojoj meri poštuju pravni okviri kada je reč o osobama sa invaliditetom.

Emisija # 8

Ljiljana Koković – savetnica gradonačelnika grada Novog Sada je u ovoj emisiji govorila o pristupačnosti grada i svega onoga što je u Novom Sadu u ovoj oblasti urađeno ili je predviđeno i planirano da se u nekom budućem periodu uradi.

Emisija # 9

Aleksandra Panović – sekretar udruženja distrofičara Južnobačkog okruga iz Novog Sada je u ovoj emisiji govorila o pristupačnim uslugama u našem gradu i dotakla se pitanja da li je Novi Sad lider u podršci osobama sa invaliditetom.?

Emisija # 10

Bojana Rudić Počuč – kao jedna od članova tima za planiranje strategije pristupačnosti grada govorila je o arhitektonskim, komunikacionim i brojnim drugim barijerama i uz to rekla i nešto više o Dizajnu za sve, čime nije govorila samo o pristupačnosti u našem gradu već i u drugim mestima.