...

INDIVIDUALNI ONLINE KURSEVI

Individualni online kurs omogućava savladavanje znakovnog jezika jedan na jedan, sa predavačem.

Na ovom kursu znakovnog jezika se koriste godinama proveravane tehnike i metode koje su se pokazale kao najefikasnije za učenje znakovnog jezika.

Ovaj kurs znakovnog jezika je idealan za polaznike kojima je potrebna fleksibilnost u rasporedu i ušteda vremena za dolazak na određenu lokaciju, a uz to je njihovoj brzini i načinu učenja predavač maksimalno prilagođen.