...

A1 NIVO (POČETNI NIVO)

A1 nivo je pogodan za polaznike koji imaju iskustva sa znakovnim jezikom. Polaznik na ovom nivou već razume i koristi jednostavne izraze koji mu pomažu da ostvari osnovnu komunikaciju. U stanju je da se sporazumeva na jednostavan način, ako sagovornik govori sporo i jasno.

Na ovom kursu ćete naučiti:

 • Kako da znakujete kratke rečenice ili fraze;

 • Upoznaćete se bolje sa gluvoćom, zajednicom i kulturom gluvih, kao i sa znakovnim jezikom;

 • Kako da ostvarite prvi kontakt sa gluvom sobom;

 • Dvoručnu abecedu i kako da sa lakoćom spelujete pojmove;

 • Kako da predstavite sebe i svoju porodicu;

 • Kako da opišete ljude, osobine i osećanja;

 • Kako da postavite pitanje i date odgovor;

 • Kako da objasnite gde živite, šta radite i koju školu ste završili;

 • Osnovna vremena u znakovnom jeziku;

 • Kako da poručite piće;

 • Da opišete svoje slobodno vreme;

 • Kako da objasnite sagovorniku ono što želite;

 • Kroz blic testove proverićete napredak i razvićete praktične veštine razumevanja jezika.