...

A2 NIVO (OSNOVNI NIVO)

A2 nivo znakovnog jezika je za polaznike koji koriste složenije izraze i rečenice i koji imaju više iskustva sa gluvim osobama i znakovnim jezikom. Polaznik ume da se sporazume u određenim situacijama i da razmeni informacije na teme koje su mu poznate. Ima znanja da predstavi sebe i svoje neposredno okruženje i potrebe.

Na ovom kursu:

 • Upoznaćete se sa gluvoćom, zajednicom i kulturom gluvih osoba i znakovnim jezikom;

 • Rečnikom znakovnog jezika i načinom pravilnog znakovanja rečenica i tekstova;

 • Vodićete konverzaciju sa predavačem i ostalim polaznicima;

 • Razumećete kulturološke odlike jezika i njegovu upotrebu;

 • Koristićete vokabular koji vam je potreban za svakodnevni ili poslovni razgovor;

 • Naučićete kako da obavite kupovinu i nabavite garderobu u komunikaciji na znakovnom jeziku;

 • Naučićete kako da predstavite svoju širu porodicu;

 • Učićete kako da iskomunicirate u raznim kontekstima (prodavnica, dom zdravlja, škola i sl.);

 • Učićete znakovni rečnik prevoznih sredstava;

 • Naučićete da opišete dan na selu i domaće životinje na znakovnom jeziku;

 • Putovaćemo i upoznavaćemo gradove, naučiti kako da na znakovnom jeziku rezervišemo kartu za putovanje ili smeštaj;

 • Učićemo o kulturi i sportu u duhu znakovnog jezika;

 • Kroz blic testove proverićete napredak i razvićete praktične veštine razumevanja jezika.

* mogućnost plaćanja na rate.