...

Kako uspostaviti kontakt sa gluvom osobom

Ko su ljudi oko nas? Da li su gluve osobe u našem okruženju različite samo zato što komuniciraju na drugačiji način?

Među nama živi mnogo ljudi sa različitim stepenom oštećenja sluha, koje, nažalost, ne primećujemo baš uvek. Shvatimo to tek kad započnemo razgovor sa njima i naiđemo na prepreku zvanu GLUVOĆA.

Zbog toga su tu tumači za znakovni jezik koji će pomoći da se razbije jezička barijera između gluve osobe i opšte populacije.

Znakovni jezik koristi većina gluvih osoba u Srbiji. Od onih koji nisu imali susreta sa gluvim i nagluvim osobama, ne možemo očekivati da ga znaju. To je kompleksan jezik i potrebno je vreme da bi se naučio, kao i svaki drugi strani jezik.

Vi svakodnevno između sebe, u raznim institucijama i na poslu komunicirate na srpskom govornom jeziku. Šta se dešava kada vam se pojavi osoba koja komunicira na znakovnom jeziku? 

Da biste se što bolje snašli ukoliko se nađete u takvoj situaciji, naučite 5 osnovnih koraka kako da uspostavite prvi kontakt sa gluvom osobom:

  1. Ukoliko je potrebno, priđite i lagano je potapšite po ramenu ili uhvatite za ruku, tako će znati da se njoj obraćate.
  2. Kada se obraćate gluvoj osobi, gledajte u nju. 
  3. Ukoliko se služite znakovima, kada pokazujete znak, pokreti bi trebalo da budu u predelu grudi, a ne ispred lica.Važno je da gluva osoba vidi vaša usta.
  4. Nemojte vikati jer ne mogu čuti.

Vikom ćete samo deformisati pokrete vašeg lica, pa neće razumeti poruku na adekvatan način.

  • Čitanje sa usana je vrlo naporno, zato pojednostavite informacije koje govorite gluvoj osobi.