...
Slovo T na znakovnom jeziku

Znakovni jezik

Znakovni jezik je  maternji jezik zajednice Gluvih. On predstavlja vizuelni jezik, odnosno iskazivanje znakova koji koriste gluve osobe.

Srpski znakovni jezik je njihov prvi (primarni) jezik, dok je govorni srpski jezik njihov drugi jezik kojim se služe.

On je poput svih drugih jezika, koji se koriste za razmenu informacija između dve i više osoba.

Znakovni jezik čine znakovi koji se formiraju pomeranjem ruku, prstiju, tela i facijalnih mišića lica u određenoj oblasti.

Umesto što se koriste glas i izgovaraju reči, u znakovnom jeziku se koriste pokreti ruku, tela, lica, usta i glave za izražavanje različitih pojmova.

INTONACIJA GLASA = mimika lica, pokreti ruku, tela i glave.

Ono što su za govorni jezik REČI.
za znakovni jezik su ZNAKOVI.

Šta znakovni jezik jeste, a šta nije?

  • Znakovni jezik nije univerzalan
  • Znakovni jezik nisu pantomima i gestovi, već samostalan prirodni jezik sa sopstvenim vokabularom i gramatikom
  • Znakovni jezik je nastao u zajednicama gluvih osoba;
  • Znakovni jezik se ne zasniva na govornom jeziku. Međusobni odnos jezika nikad nije 1:1
  • Znakovni jezik ima istu snagu izražajnosti kao i govorni jezik. Ono što je za govor intonacija, intezitet I  sl. to je za znakovni jezik izražajnost lica i tela; 
  • Znakovni jezik ima varijacije, kao i svi jezici (dijalekte, varijacije vezane za uzrast, pol i stil).

Postoje predrasude u Srbiji vezane za znakovni jezik, a to su da je: 

  • agramatičan – da nema svoju gramatiku, 
  • siromašan – međutim, pokušaćemo da vas razuverimo. Da li možete da mi kažete sinonim u srpskom jeziku za glagol OTVORITI? Ne, na znakovnom jeziku glagol otvoriti se može reći na mnogo različitih načina.
  • da ga koriste neobrazovane gluve osobe
  • i da se na znakovnom jeziku ne mogu izraziti osećanja, emocije, stavovi i ideje.

Šaka je po Aristotelu jedan od najizražajnijih delova tela, oruđe nad oruđem pomoću koga se i govori.