...

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA ,, ZAŠTO SU NAM POTREBNE STUDIJE INVALIDNOSTI“

U utorak, 12. Decembra 2023. godine u Rektoratu univerziteta Novi Sad održala se
konferencija pod nazivom ,,Zašto su nam potrebne studije invalidnosti”, organizovano od strane Udruženja ,, Iz Kruga Vojvodina”.
Jedne od učesnica konferencije bile su: Bojana Rudić Počuč ( Tim za pristupačnost grada Novog Sada) ; Olivera Pejak Prokeš ( Apelacioni sud u Novom Sadu) ; dr. Vesela Milankov ( Katedra za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) I ostali.
Tema Konferencije bila je razmena iskustava I diskusija o tome da li je I u kolikoj meri važno uspostaviti interdisciplinarni akademski program studija invalidnosti za čitav spektar stručnih profila iz oblasti socijalnog rada, medicine, psihologije, prava, medija i komunikacija, građevine, arhitekture i za osobe aktivne u pokretu osoba sa invaliditetom i sve druge zainteresovane za oblast studija invalidnosti.
U poslednjem delu konferencije predstavili su se učesnici Civilnih inicijativa za studije invalidnosti kod nas.
Među njima,
Mimica Živadinović, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije, Beograd ;
Svjetlana Timotić, Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom, …IZ KRUGA –
VOJVODINA, Novi Sad ;
Milesa Milinković, Kreativno afirmativna organizacija Parnas, Novi Sad ;
Siniša Tucić, Novo kulturno naselje, Novi Sad.

12. decembar 2023. Rektorat Univerziteta u Novom Sadu.