...

Kursevi znakovnog jezika

Centar za učenje znakovnog jezika

Radno vreme Centra

 

ponedeljak i sreda: 10.00 – 13.00

utorak i četvrtak: 13.00 – 16.00

Kontakt:

Mob: + 381 62 156-37-30

E-mail: office@rukegovore.org.rs

Upis na kurs znakovnog jezika

Upis

 

Upis na kurseve znakovnog jezika se vrši:

  • lično u udruženju i plaća u gotovini.
  • onlajn na našoj veb stranici i plaća se po računu.

Prilikom upisa na kurs potrebno je da popunite Prijavu za kurs znakovnog jezika i Izjavu o davanju saglasnosti za korišćenje Vaših podataka u svrhe upisa u školu znakovnog jezika.

Molimo Vas da imate na umu da će Vaša prijava važiti tek nakon izvršene uplate i da pre toga, nažalost, nemate pravo na mesto na izabranom kursu.

Broj nastavnih jedinica po kursu se odnosi na standardne grupe 6-12 polaznika.

Pregled kurseva po nivoima

Kursevi koji se realizuju u udruženju po niovima i broju časova po kursu.

Pregled cena po nivoima

Pregeld kurseva sa brojem časova i cenom po kursu.

Uslovi poslovanja

1. Uslovi plaćanja

1.1. Uplata se vrši u gotovini `ili na račun udruženja, u celosti prilikom upisa ili na rate u zavisnosti od nivoa kursa.

2. Cene

2.1. Važi ona cena kursa koja je bila važeća u trenutku upisa na kurs.

2.2. Bankarske takse pri uplati kursa snosi sam polaznik.

2.3. Mogućnost plaćanja na rate.

3. Potvrda/uverenje/sertifikat

3.1. Potvrda

Nakon završenog kursa, polazniku se izdaje Potvrda o odslušanom određenom nivou iz programa obuke.

3.2. Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija

Polaznici imaju mogućnost da polažu pred komisijom za određeni nivo i steknu Uverenje o delično stečenim kompetencijama.

3.3. Sertifikat o ostvarenom standardu stručnih kompetencija

Polaznici imaju mogućnost da polažu pred komisijom za sertifikat koji podrazumeva usvojene kompetencije za tumača znakovnog jezika.

4. Odustajanje

Ukoliko je polaznik sprečen da pohađa kurs, važe sledeći uslovi o odustajanju:

4.1. Odustajanje se mora dostaviti udruženju, u pismenoj formi. Uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime administrativnih troškova može biti vraćen isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati, a najkasnije do poslednjeg radnog dana pre početka kursa.
Posle početka kursa nije moguć povraćaj novca, osim u slučaju ozbiljnog razloga, npr. bolesti koja je potvrđena lekarskom dokumentacijom. U tom slučaju će biti vraćen novac za preostali fond časova umanjen za 10% od ukupne cene kursa na ime administrativnih troškova, a sve to isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati.

4.2. U slučaju otkazivanja kursa od strane udruženja, vraća se puni iznos cene kursa.

5. Broj polaznika

5.1. Naši kursevi imaju najmanje 6, a po pravilu najviše 12 polaznika. Ukoliko se do početka kursa upiše premali broj polaznika, zadržavamo pravo da ga otkažemo, da pomerimo početak kursa ili da smanjimo broj nastavnih jedinica.

6. Dužnosti polaznika

6.1. Polaznik/polaznica kursa je dužan/dužna da poštuje važeći kursni i kućni red. U slučaju kršenja kursnog ili kućnog reda moguće je odstranjivanje polaznika sa kursa. U tom slučaju ne postoji mogućnost povraćaja novca.

7. Odgovornost udruženja / Viša sila

7.1. Odgovornost udruženja i njegovih saradnika ograničena je na štete prouzrokovane krajnje nemarnim ili namernim ponašanjem službenika ili saradnika udruženja. Udruženje takođe ne odgovara za nemogućnost pružanja svojih usluga usled više sile (npr. prirodne katastrofe, požara, službene naredbe kao i drugih okolnosti koji su van kontrole ugovornih stranaka).

8. Zaštita podataka

8.1. Polaznik/polaznica kursa saglasan/saglasna je da udruženje dobije i elektronski obradi njegove podatke radi pravilnog sprovođenja procedura prijave, obračuna i dokaza o uspehu na kursu.

Uslovi za povraćaj novca

         Prilikom odustajanja od kursa, uplaćeni iznos umanjen za 10% na ime administrativnih troškova može biti vraćen isključivo uz priloženu originalnu potvrdu o uplati, a najkasnije do poslednjeg radnog dana pre početka kursa.

         U slučaju otežavajućih, vanrednih okolnosti ili dešavanja, odnosno u slučaju promene postojećih okolnosti ili dešavanja ove vrste na koje udruženje ne može da utiče (kao što su npr. nemiri, ratni ili teroristički sukobi, prirodne katastrofe, epidemije, itd.), zadržavamo pravo da Vam izmenimo našu ponudu (npr. u pogledu vremena ili mesta održavanja). U ovom slučaju ćemo Vam dostaviti novu ponudu i zamoliti Vas da nam u određenom roku javite da li Vam izmenjena ponuda odgovara ili želite da odustanete. Kod odustajanja vraćaju se uplaćena novčana sredstva srazmerno sa stanjem pruženih usluga.