...

Pitajte nas

 1. Za koga je kurs?

Kurs znakovnog jezika je namenjen svima koji žele da nauče maternji jezik gluvih i upoznaju njihov svet. Ne postoji starosna granica za upis.

 

 1. Šta obuhvata jedan nivo?

Svaki nivo se sastoji od dva podnivoa. Polaznici nisu u obavezi da pohađaju ceo jedan nivo, već mogu da se odluče za slušanje jednog podnivoa. Međutim, uslov za izlazak pred komisiju i sticanje uverenja o delimičnim kompetencijama je pohađanje celokupnog nivoa.

 1. Šta da očekujem da ću usvojiti na kursu – Osnove znakovnog jezika?

Na osnovama se usvajaju osnovne reči i izrazi, kao i bolje upoznavanje znakovnog jezika i zajednice gluvih osoba. Znaćete da postavite jednostavna pitanja i date odgovore na njih kao i da prevedete jednostavne rečenice sa govornog na znakovni jezik i obrnuto.

 1. Koja je razlika između Osnova znakovnog jezika i A1 nivoa?

Razlika je u opsegu reči, fraza i tema koje se obrađuju. Na osnovama se savladava prevod jednostavnih rečenica, dok se na A1 nivou sprovodi konverzacija na zadatu temu, kao i prevod mini tekstova.

 1. Koliko jedna grupa ima polaznika?

Uglavnom se formiraju grupe od 6 do 12 polaznika, ali postoji i mogućnost individualnog pohađanja kursa.

 1. Gde se odvija nastava?

Nastava se odvija uživo, u prostorijama udruženja ili onlajn, putem Zoom aplikacije.

 1. Koliko puta nedeljno se održavaju časovi?

Časovi se održavaju dva puta nedeljno, u formatu dvočasa, u trajanju od 90 minuta.

 1. Kako izgleda jedan čas?

Bez obzira na format, uvek se uče nove reči i pojmovi na određene teme u zavisnosti od nivoa. Vežbanje savladanog gradiva se sprovodi uz stavljanje akcenta na interakciju i konverzaciju na znakovnom jeziku. Fokus je na sticanju konkretnog i odmah primenljivog znanja. Polaznik ima mogućnost da kroz redovne domaće zadatke dodatno uvežbava gradivo sa časa.

 1. Da li se dobijaju određeni materijali za vežbanje i da li se onlajn časovi snimaju?

Polaznici redovno dobijaju domaće zadatke, kao i snimak onlajn realizovanih časova.

 1. Šta se dobija nakon odslušanog kursa?

Nakon završenog kursa, polazniku se izdaje Potvrda o odslušanom određenom nivou iz programa obuke.

 1. Kada se dobija uverenje?

Polaznici imaju mogućnost da polažu pred komisijom za određeni nivo i steknu Uverenje o delimično stečenim kompetencijama.

 1. Da li se dobija neki sertifikat?

Polaznici imaju mogućnost da polažu pred komisijom za sertifikat koji podrazumeva usvojene kompetencije za tumača znakovnog jezika, uz prethodno stečeno uverenje A2 nivoa.

 1. Koliko dugo važi moje uverenje/sertifikat?

Uverenje/sertifikat za ispite od A1 do B2, kao i tumač za znakovni jezik važe neograničeno.

 1. Koji su uslovi i kada je upis?

Uslovi za upis na kurs su popunjen obrazac i dokaz o uplati kursa. Obuke se realizuju prema kalendaru kurseva koji će biti objavljeni na sajtu i društvenim mrežama Ruke govore.

 1. U kojim gradovima u Srbiji mogu proći obuku?

Uživo pohađanje obuke se sprovodi u Novom Sadu, a ukoliko se obuke realizuju onlajn, obukama može prisustvovati svako, bez obzira na mesto prebivališta.

 1. Kada je moguća prijava za kurs?

Prijava za kurs je moguća uvek, međutim, ukoliko ne postoji formirana grupa, polaznik se stavlja na listu čekanja i u momentu kada se formira nova grupa, polaznik se kontaktira od strane predavača.