...

Platforma za učenje
znakovnog jezika

Platforma za učenje znakovnog jezika je pogodna za vas koji želite da učite samostalno, na našoj platformi, uz pomoć raznovrsnih materijala za svakodnevnu upotrebu jezika – kad god i gde god poželite!

Zadatke na platformi možete fleksibilno rasporediti, a povratne informacije o tome kako ste uradili zadatak dobijate automatski.

Na platformi možete samostalno savladati celokupan A1 nivo (početni nivo) koji je podeljen u dva podnivoa (A1.1. i A1.2.) znakovnog jezika (Šta ćete naučiti saznajte na stranici A1 nivo).

Šta dobijate učenjem na platformi znakovnog jezika?

  • Bogaćenje vokabulara;

  • 10 video lekcija sa vežbama;

  • 2 blic testa provere znanja;

  • Završni test provere znanja;

  • Konsultacije sa mentorom – 1 susret po 30 minuta;