Pravilnici

A. Pravilnik za učenje znakovnog jezika

Pravilnik o programu učenje znakovnog jezika (Sl. glasnik br. 1/2017. godine), donet na osnovu člana 5. stav 2. Zakona o upotrebi znakovnog jezika, u kojem je regulisano da učenje znakovnog jezika organizuje i sprovodi ustanova obrazovanja i vaspitanja i druga organizacija koja je stekla status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih, u skladu sa zakonom, na osnovu programa, koji može biti prilagođen potrebama i mogućnostima gluvih osoba.

Pravilnik možete preuzeti ovde.

 

B. Pravilnik o stalnim sudskim tumačima

Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (Sl. glasnik br. 35/2010 i 80/2016) propisuje se postupak za postavljenje i razrešenje stalnih sudskih tumača – stalnih sudskih prevodilaca i stalnih sudskih tumača znakova slepih, gluvih ili nemih lica.

Pravilnik možete preuzeti ovde.

 

C. Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zapošljavanja ili održavanja zaposlenja OSI

Ovim pravilnikom uređuju se bliži način, troškovi i kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom.

Pravilnik možete preuzeti ovde.

 

D. Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima (Sl. glasnik br. 5/2020, 42/2020 i 133/2020) utvrđuje se vrsta, odnosno klasa i kategorija medicinsko-tehničkog pomagala indikacije, trajanje i obnavljanje, kao i uslovi i način ostvarivanja prava na pomagala koja osiguranim licima obezbeđuje Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Pravilnik možete preuzeti ovde.