...

PREVOD U INSTITUCIJAMA KULTURE

Među gluvim i nagluvim ljudima postoje osobe koje prate i bave se umetnošću, te nam je od izuzetne važnosti da kulturne sadržaje približimo i učinimo dostupnim.