...
Predsednica udruženja Ruke govore sa Pokrajinskim sekretarom za privredu i turizam i biznis konsultantom

Sajam preduzetništva i starih zanata

U Kongresnom centru Master, u okviru Novosadskog sajma, upriličeno je svečano otvaranje Sajma preduzetništva i zanatstva, koje realizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Novosadskim sajmom.
Sajam preduzetništva i zanatstva je sproveden kao dvodnevna sajamska manifestacija na kojoj je priliku imalo da se predstavi preko 30 izlagača koji su svoj program prezentovali u izložbenim štandovima, kao i u okviru šest stručnih panel diskusija i na praktičnim radionicama. Jedan od predstavnika je bilo i naše Udruženje sa ciljem promovisanja našeg rada i kursa znakovnog jezika.