...
Izložba ,,Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata"- Spomen-zbirka Pavla Beljanskog.

Spomen zbirka Pavla Beljanskog

„Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata“ u saradnji sa Spomen zbirkom Pavla Beljanskog.

U okviru programa izložbe „Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata“, realizovano je jedno vođenje praćeno simultanim prevodom na znakovni jezik, kao i stručno predavanje. Kao rezultat dugogodišnje saradnje sa ovom ustanovom kulture i ove godine smo radili na tome da program bude pristupačan svima, a ne samo pojedincima.

Izložba je realizovana: od 06.10.2022. do 27.10.2022. god

Sava Šumanović i evropski realizmi između dva svetska rata. Predavanje koje je praćeno simultanim prevodom na znakovni jezik.