...
Uroš Predić za sve autorsko vođenje- simultani prevod na znakovnom jeziku.

Uroš Predić za sve

Saradnja sa Galerijom Matice srpske na projektu „Uroš Predić za sve“.

U okviru pratećeg programa izložbe i projekta „Uroš Predić za sve“, a kao saradnici na istom, realizovali smo 11 vođenja uz simultani prevod na srpski znakovni jezik, od toga 3 stručna predavanja na temu života i dela našeg velikog slikara Uroša Predića.

Na ovaj način, život i delo Uroša Predića, jednog od najznačajnih nacionalnih umetnika, bilo je približeno i zajednici gluvih i nagluvih posetioca.
S ciljem da kulturne ustanove, u 21. veku ne budu samo za odabrane već dostupne svima.