...

Turistička aplikacija na znakovnom jeziku

Saradnja sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam

Novi Sad, 22. februar 2022.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam predano radi na unapređenju kako privrednog, tako i sektora turizma u Vojvodini, posebno sa aspekta poboljšanja uslova i resursa u turizmu, ali i turističke infrastrukture.

Tim povodom, dr Ivanišević se danas sastao sa predstavnicima Udruženja “Ruke govore“, udruženjem tumača i prevodilaca znakovnog jezika, te je sa direktoricom Ninom Baranovski, razgovarao o povezivanju OSI i turističkih delatnosti, odnosno prilagođavanju turističkih sadržaja izradom prve turističke aplikacije za mobilne uređaje za osobe oštećenog sluha. Izrada mobilne aplikacije će biti zajednički projekat Sekretarijata i Udruženja koji će znatno olakšati korišćenje usluga u turizmu osobama oštećenog sluha, kao i slepim i slabovidim osobama.

Na ovaj način, obezbedila bi se pristupačnost sadržaja poput servisnih informacija, smeštajnih kapaciteta i ostalih ugostiteljskih usluga i ponuda, uz pomoć tumača znakovnog jezika.

Prema rečima direktorice Baranovski, problem jeste osnovna komunikacija sa gluvim i nagluvim osobama u turističkoj branši, iz čega je proizašla ideja da se ozbiljno pristupi ovom problemu i znatno unapredi postojeća infrastruktura. Počelo bi se od pojedinih gradova, poput Subotice i Novog Sada, čime bi se znatno unapredilo pronalaženje kulturoloških i konzumiranje turističko – ugostiteljskih usluga osobama sa invaliditetom, posebno gluvim i nagluvim osobama.

Sekretar Ivanišević je istakao da je potrebno podržati ovaj inovativan pristup veoma važnoj temi, dodavši da će Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam podržati ovaj i slične projekte Udurženja “Ruke govore“.