...

Volonterizam

Sa porastom broja zahteva za našim uslugama, kao i korisnika istih, javila se potreba da se pored tri stalna člana (tumača) u udruženju, angažuje još osoba kako bi kvalitet usluga, usmeren ka svim korisnicima, bio na visokom nivou.

Naši volonteri su prošli obuku osnova znakovnog jezika čime su osnaženi da ostvare kontakt sa gluvom i nagluvom decom i odraslim osobama.

Pored volontiranja pri Centru za podršku deci u učenju, naši volonteri aktivno rade na promociji naših aktivnosti, kao i podizanju svesti o zajednici gluvih i nagluvih osoba i znakovnom jeziku što putem društvenih mreža, što direktno u široj društvenoj zajednici.

Kada je u pitanju angažovanje u Centru za podršku deci u učenju, naši volonteri ulažu svoje znanje i vreme kako bi i gluvoj deci olakšali nastavne aktivnosti, posebno u doba pandemije. Pored toga, često ih vode u muzeje i ostale zanimljive stanice i svojim osmesima i plemenitošću ostvaruju kvalitetan odnos sa našom decom.

U našem udruženju su angažovani volonteri različitog uzrasta i profesionalnih usmerenja, međutim, najviše je onih iz humanističkih profesija. Ipak, svi su jednaki po tome što su to izuzetni ljudi sa velikim srcem.

Naše udruženje, zajedno sa volonterima, poziva sve one koji imaju želju da se upoznaju sa znakovnim jezikom i kulturom zajednice gluvih i nagluvih osoba, kao i želju da se oprobaju u radu sa decom u praktičnom smislu, da se slobodno obrate i pridruže našem timu.