...
Materijal za učenje - A2 nivo znakovnog jezika

Znakovni jezik - A2 osnovni nivo

Knjiga Znakovni jezik A2 – osnovni nivo namenjena je polaznicima koji su prošli kurs Znakovni jezik A1. Predstavlja prvu standardizovanu knjigu za učenje znakovnog jezika.  

Knjiga je idealna za sve koji žele da prošire svoj vokabular, kako bi mogli da se sporazumeju u određenim sitaucijama i da razmene informacije na teme koje se obrađuju u knjizi.

Teme obrađene u knjizi:

  • Susret sa prijateljem
  • Brojevi /u trgovini
  • Porodica i porodični odnosi
  • Odelo čini čoveka
  • Stanovanje
  • Hrana i piće
  • Vreme i priroda
  • Život na selu
  • Poljoprivreda
  • Putovanje
  • Transport i prevozna sredstva
  • Kulturna dešavanja u gradu
  • Sportska dešavanja

 

Izdavač:
Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik Novi Sad

Autori:

Mirko Knežević

Nina Baranovski

Dijana Dukić

Julijana Lekić

Jezik: srpski
Broj strana: 208
Dimenzija:  A4
Godina izdanja: 2017.

Podržan:

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

ISBN 978-86-921251-0-2